Financiranje

Financiranje

 

Važan aspekt pri donošenju odluke koje vozilo kupiti svakako je i model financiranja na koji smo obratili posebnu pozornost. Surađujemo sa svim  financijskim institucijama na hrvatskom tržištu te uz asistenciju naših stručno osposobljenih djelatnika odluku donosite Vi. Pomažemo pri realizaciji svih modela financiranja za pravne subjekte a isporuku vozila vršimo u najkraćem mogućem roku tj.suklado sa radom financijske institucije koju ste odabrali.

 

Način financiranja vozila se dijele na kredite i leasing. Krediti su namjenjeni prvenstveno fizičkim osobama, a leasing pravnim osobama i obrtnicima.

Kako su modeli financiranja ovisni o bonitetu i kreditnoj sposobnosti svakog kupca, za detaljnije informacije, tj. ponude molimo obrtatite se našem stručnjaku u centru koji će za Vas pronaći najbolje riješenje.